Raseborgs slott

Raseborgs slottRaseborgs slott byggdes under 1370-talet på en hög klippa i den inre skärgården i det som idag är Raseborgs stad. Trots att vattennivån på grund av landhöjningen under århundradena har sjunkit och ersatts med gröna gräsängar ser man fortfarande en ståtlig klippa med en mäktig slottsruin resa sig över landskapet. Alldeles intill flyter den vackra Raseborgsån med förbindelse till den omkringliggande skärgården.

Raseborg nämns i skrift första gången i ett brev daterat år 1378. Bo Jonsson Grip anses vara slottets grundare, men den första betydelsefulla invånaren är dock slottsherren Tord Bonde. Hans sonson Karl Knutsson Bonde, som valdes till Sveriges kung tre gånger, bodde i slottet i två perioder under mitten av 1400-talet. Han efterträddes av Laurens (Lars) Axelsson Tott, som även han hörde till de mäktigaste släkterna i det dåvarande svenska riket. Hans andra hustru Katarina Eriksdotter Nipertz är den enda kvinna som styrt över borgen.

Raseborgs slott var ett viktig administrativt centrum med uppgift att kontrollera sjöfarten på finska viken och handeln till Reval (Tallinn) fram tillmedlet av 1600-talet. Då Gustav Vasa tagit makten och Ekenäs stad blivit förvaltningscentrum i slottslänet förlorade Raseborg sin betydelse. Slottet övergavs slutligen 1660 då Helsingfors grundades, men hade tidvis invånare under åren 1556-58. Därefter stod borgen tom i över 300 år och hann under den tiden förfalla. En del av rummen kring slottsgården rasade in och år 1890 då de första restaureringsarbetena av borgen inleddes växte en granskog inne i det forna slottet.

Raseborgs slott

Den första restaureringen av Raseborgs slott gjordes åren 1890-93. Ansvarig för planeringen var bl.a. arkitekten Magnus Schjerfbeck, vars ritningar finns bevarade. Då restaureringen var klar öppnade Turisthyddan, numera Slottsknektens stuga, som allt sedan dess betjänat kunder med mat och dryck. I restaurangsalen i Slottsknektens stuga hänger det tavlor med motiv av borgen från 1800-talets mitt till nutid.

Sedan år 2008 har flera arkeologiska utgrävningar ordnats på Slottsmalmen och i Snappertuna kyrkby. Sommaren 2014 gjordes utgrävningar på borggården och i närheten av borgen. Det ordnas ibland kurser, där man som deltagare kan vara med och söka fynd eller så kan man följa med utgrävningarna som åskådare.